قرمز سبز آبي خاکستري
قرآن را فرا گيريد كه بهترين سخن است و در آن تفقّه كنيد كه بهار دلهاست واز روشني آن شفا بجوييد كه شفاي سينه هاست . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت