قرمز سبز آبي خاکستري
شكيبا پيروزى را از كف ندهد اگر چه روزگارانى بر او بگذرد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت